Disclaimer

Deze website, www.wijnenadvies.nl, hierna te noemen “deze website”, wordt gemaakt en onderhouden door Rullens New Media Services in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Wijnen & Partners te Zuilichem, Nederland, hierna ieder voor zich zowel als gezamenlijk te noemen “wij”.

Aan het vervaardigen en onderhouden van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Wij zijn ons volledig van bewust van onze taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Desondanks aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor onjuistheden en onvolkomenheden die mogelijk in de informatie en/of publicaties op de website voorkomen.

Hoewel het streven er op is gericht dat deze website continue toegankelijk is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, als gevolg van het feit dat deze website op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is.

Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging op elk door ons te bepalen willekeurig moment.

Deze website bevat links naar andere websites die door derden worden onderhouden. Wij hebben geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten die op deze websites van derden worden aangeboden en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor de gevolgen die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van deze websites.

Copyright

Alle intellectuele en industriële rechten, waaronder auteursrecht, portretrecht, persoonlijkheidsrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsrecht, enzovoort, dit in de meeste ruime zin, met betrekking tot op deze website gepubliceerde informatie en publicaties, zijn voorbehouden.

Behalve het downloaden en printen voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder onze uitdrukkelijke toestemming, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die U op deze website invult zullen en kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor U de gevraagde informatie hebt verstrekt.

Toepasselijkheid

Door gebruik van deze website verklaart U zich akkoord met het bovenstaande.

Wijnen & Partners