De Loonbelastingverklaring is een formulier waarop staat aangegeven of de werkgever de loonheffingskorting moet toepassen, tevens bevat het persoonlijke gegevens welke geregistreerd moeten worden. Dit is om de loonheffing en de premies volksverzekeringen in te houden.

Bekijk de Loonbelastingverklaring (.xls)